حداقل قیمت امروز گوشت گرم مرغ مصرف کننده
6450 تومان

حداقل قیمت امروز گوشت گرم مرغ عمده
6200 تومان

قیمت امروز مرغ زنده
4300 تومان

امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود ساعت : ۱۸:۱۱
انجمن صنفی تولیدکنندگان مرغ گوشتی خراسان رضوی

لینک های مرتبط

سازمان دامپزشکی خراسان رضوی

نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی

سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی